x

Sản phẩm

phan mem ke toan

Tổng quan Phần mềm ERP ROSY


Phần mềm ERP ROSY là một giải pháp ERP tổng thể được xây dựng và phát triển để đáp ứng nhu cầu Quản trị Tài chính – Quản trị Sản xuất – Quản trị Nội bộ của Doanh nghiệp.

Tin tức & sự kiện

phan mem ke toan

Lễ nghiệm thu Giải pháp ERP tại Cty Thép MN - VNSTEEL

 

Sáng ngày 28/10/15 tại phòng họp Cty TNHH MTV Thép Miền Nam – Vnsteel, với sự hiện diện Ban Giám đốc cùng các trưởng phó phòng cùng với Team triển khai Cty ROSY, thực hiện việc báo cáo rà soát giải pháp và tổng kết hiệu quả triển khai, ứng dụng giải pháp ERP ROSY...

 

Giải pháp

phan mem ke toan

Giải pháp ngành Dệt may

Dệt may với đặc thù quản lý sản xuất riêng luôn đòi hỏi giải pháp chi phí giá thành có những tính năng linh hoạt...

phan mem ke toan

Ngành giao nhận - Logistic

Ngành logistics có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế...

phan mem ke toan

Ngành thiết bị nội thất & văn phòng

Sự phát triển của thị trường nội thất văn phòng đòi hỏi phải tồn tại giải pháp quản lý chuyên ngiệp...

Download

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTChướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC.

Hỗ trợ trực tuyến

Thống Kê

551930

 1